Rendeletek

6/2011.(VI.27.) rendelet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

6/2014. (VII.06.) rendelet a helyi adókról

7/2014.(X.31.) rendelet a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működés feltételeinek biztosításáról

8/2014.(XI.10.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályon kívül helyezte 2015.03.05-től az 1/2015.(II.11.) számú rendelet)

9/2014.(XI.30.) rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

10/2014.(XII.29.) rendelet Buják Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2015.(II.11.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

2/2015.(II.20.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

3/2015.(II.20.) rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

4/2015.(III.19.) rendelet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támgoatás megállapításáról sóló 19/2005.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2015.(V.08.) rendelet Buják község 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2015.(V.08.) rendelet a Kulturális és Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

7/2015.(V.08.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015.(VII.29.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2015.(X.02.) rendelet a talajterhelési díjról

10/2015.(X.02.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2015.(X.29.) rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről

12/2015.(X.29.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2015.(X.29.) rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2015.(XII.11.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2015.(XII.11.) rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2016.(II.01.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szókló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2016.(II.01.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2015.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2005.(V.20.) Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben)

3/2016.(II.24.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

4/2016.(II.24.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2016.(IV.27.) rendelet Buják Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2016.(IV.27.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2016.(V.19.) rendelet Buják Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2016.(V.19.) rendelet Buják Község Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 9/2015.(X.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2016.(VII.17.) rendelet Buják Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2016.(VII.17.) rendelet Buják Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2016.(X.5.) rendelet Buják Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2016.(X.5.) rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2016.(XI.30.) rendelet a szocális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

1/2017.(III.01.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017.(V.15.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2017.(VI.16.) rendelet a házasságkötések és a családi események szolgáltatások díjairól

4/2017.(VII.21.) rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

5/2017.(VII.21.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2017.(VII.21.) rendelet a házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól

7/2017.(VII.21.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2017.(XI.16.) rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2017.(XI.16.) rendelet a talajterhelési díjról

10/2017.(XII.08.) rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11/2017.(XII.27.) rendelet a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

12/2017.(XII.27.) rendelet a településkép védelméről

1/2018.(II.26.) rendelet Buják Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2018.(II.26.) rendelet a településkép védelméről