Parlagfű

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. /4/ bekezdése alapján minden tulajdonos, földhasználó kül- és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának megakadályozására.
A megjelölt időpont után külterületen a megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni védekezést, mely azonnal végrehajtható.
A védekezési kötelezettséget elmulasztóval szemben a megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege a hivatkozott törvény 59.§. /3/ bekezdése alapján 15.000.-Ft, legmagasabb összege 15.000.000.-Ft. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Kérem, hogy minden földtulajdonos tegyen eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. Tartsa rendben ingatlanát és az előtte lévő közterületet gazmentesítse.
Mindezek végrehajtását hivatalunk ellenőrzi.

                                                                   Dr. Tóth Kámán jegyző