KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani a Bujáki Polgármesteri Hivatalban.

 

A 1364/2018.(VII.27.) Korm.határozat alapján háztartásonként egy darab, a jelen tájékoztató 1. számú melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be a Bujáki Polgármesteri Hivatalban 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentések előszűrését követően az önkormányzat a kérelmezők adatait megküldi az illetékes katasztrófavédelmi szerv részére, amely vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben, az adminisztratív vizsgálat részeként szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.

 

Az igénybejelentő nyilatkozat és a mellékletét képező adatkezelési tájékoztató a Bujáki Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve az önkormányzat honlapján is elérhető. A nyilatkozat kitöltésében Csordás Tímea családgondozó segítséget nyújt.

Igénybejelentő nyilatkozat elérhető itt!

Adatkezelési tájékoztató elérhető itt!

 

Buják, 2018. augusztus 28.

                                                                                               Borbély Gábor polgármester