FELTÁRÁSOK A KÁPONKÁN

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Óriási öröm számomra, melyet ezúton szeretnék Önökkel is megosztani, hogy Buják Káponka részén, az újonnan kialakított miséző hely szomszédságában, attól néhány méterre, a régészeti feltárások megkezdődtek. Feltételezéseink nagyobb részt beigazolódtak azzal, hogy a szakemberek egy késő Árpád-kori (mintegy 800-900 éves) templom ép állapotban lévő maradványait tárták fel.

A templom nagyjából észak-déli tájolású, kőfalai valamikor színezettek lehettek és egyes megtalált faragott kőkockák boltíves kiképzésre utalnak.

A feltáráshoz szükséges forrást önkormányzatunk és a Palócföldért Egyesület együttesen biztosítja.

A szakemberek a feltárás után a romokat geotextillel takarják majd le és visszaföldelik. Ez úgy marad mindaddig, míg a végleges konzerváláshoz szükséges pénz nem áll majd rendelkezésünkre. Egyébként arra sok esély mutatkozik, hogy pályázati lehetőségekkel élve lesz módunk arra, hogy egy gyönyörű és nemcsak szakemberek számára érdekes látványossággal bővítsük Buják turisztikai kínálatát.

A történész-régész szakma álláspontja a tekintetben egységes, hogy a feltárt romoktól észak-keleti irányba mintegy 50 méter távolságra lévő dombocska alatt meg egy korabeli kolostor romjai rejtőznek.

Mindenkinek merem jó szívvel ajánlani, hogy ha addig nem is, de a Hubertus mise alkalmával látogasson ki a Káponkához, amikor is a helyszínen szakavatott régész fog a feltárásokról, az előtalált maradványokról előadást tartani.

Buják, 2018. augusztus 15.

                                                                                                                                            Borbély Gábor polgármester