POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Buják község polgármestereként néhány aggasztó jelenségről – mely településünkön mind nagyobb mértéket ölt – kénytelen vagyok Önöket tájékoztatni.

Mint tudják, 2018. augusztus 12-én III. ízben került településünkön Roma Nap megszervezésre. A rendezvény sikeréhez kétség nem férhet. A szervezők, a résztvevők, a település egészéért érzett egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve maximálisan kitettek magukért. A részletekről – gondolom – a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke majd beszámol.

 

Ami miatt úgy érzem, hogy Önöket megszólítanom szükséges, az a roma közösségünk rendezvényei körül mesterségesen gerjesztett hullámok. 2016-ban az első Roma Napot egy szűk, de könnyen behatárolható érdekcsoport részéről csak egy lesajnáló rosszindulat övezte. 2017-ben ez már átment fenyegetődzésbe, míg 2018-ban, ez évben már tevőleges rongálásba fordult át.  A mellékelt fényképek szerint egyes gyáva, sunyi emberek augusztus 11-én dél körüli időben, az előző nap sokak fáradságos munkájával felállított rendezvénysátrat megrongálták. A rongálási kár kb. 40.000.-Ft.

 

Ezúton hívom fel az illetőket, merjék tettüket felvállalni és kérjenek bocsánatot közösségünktől!

 

Naivitás lenne részemről azt hinni, hogy a fentebb körül írt történés nincs szoros oksági kapcsolatban a 2018. szeptember 30-án tartandó időközi önkormányzati választással, de arra kérek mindenkit, a jó ízlés és a tisztesség útjáról még emiatt se térjenek le. Nyilván ilyen tettekre csak olyanok vetemednek, kik, ha nem is 30 ezüsttel, de néhány itallal rábírhatók. Mielőtt ráállnak az alkura, gondolkodjanak!

Megéri?

Buják, 2018. augusztus 13.

                                                                                                                                                                 Borbély Gábor polgármester