JEGYZŐI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tájékoztatom Önöket, hogy Buják Községi Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2018.(VI.26.) számú határozatában foglaltakra is tekintettel a községünkben

2018. szeptember 30-án tartandó időközi önkormányzati választás kampányidőszaka

augusztus 11-én kezdődik és szeptember 30. 19.00 óráig tart.

 

A kampány fogalma a régi Választási eljárásról szóló (Ve.) alapján: „választási kampány: választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölőszervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése, önkéntesek igénybevétele”.

Az új Ve. alapján „kampánytevékenységnek minősül:

  • kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és
  • minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása, vagy annak megkísérlése céljából.

Ugyanakkor nem minősül választási kampánynak

  • a választási szervek tevékenysége, valamint
  • az állampolgárok, mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció függetlenül annak tartalmától és formájától”.

 

Buják, 2018. augusztus 13.

                                                                                                                                                                        Dr. Tóth Kálmán HVI vezető

                                                                                                                                                                                      jegyző