POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Bujákról Bujákért című helyi újságban írt cikkemben is említett, hatalomból kívül rekedt törpe kisebbség a 2018. szeptember 30-án tartandó időközi önkormányzati választásokra is tekintettel végső és elkeseredett próbálkozásként kis- és nagyívű hazugságokkal próbálja a helyi választópolgárokat megtéveszteni.

Az egyik ilyen hazugságokból összehordott kupac, hogy a jelenlegi önkormányzati vezetés (értsd alatta: polgármester és jegyző) akadályozza meg, hogy a szennyvízberuházással érintett háztartások felé egy korrekt és egyéniesített elszámolás megtörténhessen.

Ezzel szemben a valóság az, hogy ezen állítás minden ténybeli alapot nélkülöz. Több esetben is az önkormányzat anyagi és humán erőforrásait is felajánlva tettünk kísérletet arra, hogy az elszámolás megtörténjen, de sajnos ezt az említett urak rendre megtorpedózták.

Kérem Önöket, hogy a bemutatott dokumentumok alapján ki-ki vonja le a tanulságot. Egyúttal felhívom a figyelmet a Btk. 350. §-ának általunk vastagon szedett részére.

Buják, 2018. július 17.

                                                                                                                                                          Borbély Gábor polgármester

Mellékletek:

- Bujáki Víziközmű Társulat elnökének nyilatkozata,

- Megbízási szerződés,

- Bujáki Víziközmű Társulatnak küldött levél.

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényből:

350. § (1) Aki a választási eljárásról szóló törvény vagy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés során

a) a jelölési eljárás szabályait megszegve erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez ajánlást,

b) népszavazás vagy európai polgári kezdeményezés indítványozása érdekében erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez aláírást,

c) jogosultság nélkül szavaz,

d) jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel,

e) arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik,

f) megsérti a választás vagy a népszavazás titkosságát,

g) meghamisítja a választás, a népszavazás, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezés eredményét,

h) a jelölési eljárás során az ajánlásáért, illetve a népszavazás kezdeményezése vagy európai polgári kezdeményezés indítványozása során az aláírásáért anyagi juttatást fogad el,

i) szavazatát anyagi juttatás nyújtásától teszi függővé, és erre tekintettel anyagi juttatást fogad el,

bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatában korábbi nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltségére vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.