TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Buják Község Önkormányzata megalkotta a Településképi arculati kézikönyvet, valamint a Településkép védelméről szóló rendeletet a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELÉRHETŐ ITT!

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ELÉRHETŐ ITT!