Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása

LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy Buják Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 4/2017 (VII.21.) önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK -  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

  • a lakossági fórumon szóban,
  • illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A  véleményezés módja: A Polgármesteri Hivatalban átvehető, vagy innen letölthető partneri adatlap kitöltésével.

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. augusztus 11-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: Buják, Kossuth út 9. vagy a bujak@globonet.hu  e-mail címre.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni!

A fenti témákkal kapcsolatosan LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK 2017. augusztus 3-án, csütörtökön 16.00 órai kezdettel a Glatz Oszkár Művelődési Központban.

Buják Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában az   bujak@globonet.hu e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.