Együttes erővel állítsuk meg a rongálókat!

Tisztelt bujáki lakosok!

Kérem Önöket, hogy önkormányzatunk vagy a HM. Erdészet által létesített utcabútorok és egyéb dekorációk állagának megóvására fokozottan figyeljenek!

Együttes erővel állítsuk meg a rongálókat!

Önkormányzatunk számára nem kis anyagi és munka ráfordítással vált lehetővé a Nagykút mellett játszótér, a Fagyosi kút melletti pihenőpark és egyéb közterületen lévő tárgyak kihelyezése. Egyedüli célunk az volt, hogy az Önök és községünkbe látogató turisták komfortérzetét ezzel is javítsuk.

Ne legyünk közönyösek és minden eszközzel törekedjünk arra, hogy településünkre ne néhány antiszociális vandál ember szándékos vagy gondatlanságból elkövetett rongáló magatartásáról emlékezzenek az ide látogatók, az itt élők életminőségét pedig ne ők legyenek azok, akik meghatározzák.

B u j á k , 2016. július 12.

                                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                                                                      Borbély Gábor polgármester