SZEMÉTTELEP REKULTIVÁCIÓJA

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Buják Községi Önkormányzat határában a 0107/1. hrsz-on található illegális szemétlerakóhely felszámolása és rekultivációja 2015. október 10. napján megkezdődött. A munkálatok vélhetőleg egy hónap időtartamot vesznek igénybe.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a háztartásában keletkező lakossági kommunális hulladékot, építési törmeléket, veszélyes hulladékot a jövőben ne a jelzett területen helyezze el.

A terület rekultivációját követően a megközelíthetőség megakadályozása okán fizikai akadályokat fogunk elhelyezni. Ez természetesen a mellette lévő termőföldek megművelhetőségét nem befolyásolja. A fentieken túlmenően a terület bekamerázására sort kerítünk.

Ezek után, aki a háztartási kommunális hulladékát, építési törmelékét, veszélyes hulladékát a jelzett, már rekultivált területen kísérli meg elhelyezni, számíthat arra, hogy ellene szabálysértési, büntető eljárást kezdeményezek.

B u j á k , 2015. október 13.           

                                                                                                                                          Dr. Tóth Kálmán jegyző

 

 

Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása

Sajtóközlemény     

Megkezdődött az ország további 13 hulladéklerakójának REKULTIVÁCIÓJA

 

A társulás lezárult projektje újranyitásra került, hogy még további 11 településnek adjon lehetőséget hulladéklerakóik rekultiválására.

Hivatalosan is kezdetét vette a 2015.10.16.-án megtartott sajtónyilvános nyitórendezvénnyel a Társulás újra nyitott, KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 számú projektjének következő megvalósítási szakasza.

2015 júniusában 11 település kereste fel csatlakozási szándékával a Társulást, hogy ezzel lehetőségük legyen még az idén megvalósítani a lezárt hulladéklerakóik jogszabályi előírásoknak megfelelő rekultivációját. A  projekt eredményeként megvalósulhat a roncsolt területek tájba illesztése, illetve jelentősen csökkenek a lerakók okozta további környezetszennyezések. 

Korábban ezek a települések különféle okok miatt sajnos nem tudtak élni az Európai Uniós pályázatok adta lehetőségekkel, így csak ez az egy járható út maradt számukra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat kihasználhassák. Saját forrásból egy ilyen mértékű projekt megvalósítása támogatás igénybe vétele nélkül sajnos nem kivitelezhető.

A Társulás eredeti pályázata 2015 márciusában zárult le sikeresen, de a csatlakozott települések miatt ez a projekt újranyitásra került, melynek keretében valósulnak meg a települések beruházásai.

Az újonnan csatlakozott települések, ahol jelenleg a kivitelezések megkezdődtek:

Bács-Kiskun megyéből: Bugac, Csengőd (2 db lerakó), Fülöpháza, Páhi, Soltszentimre

Heves megyéből: Szűcsi

Nógrád megyéből: Buják, Patak

Pest megyéből: Acsa, Albertirsa, Örkény (2 db lerakó)

A munkálatok teljes gőzzel folynak, hogy 2015. december végéig be tudjon fejeződni, hiszen ennyi idő áll rendelkezésre a megvalósításra.

A projekt eredeti összköltsége 2,3 milliárd forint támogatásról 4,6 milliárd forintra változott, amely a Széchényi 2020 keretében 100% támogatási mérték mellett valósulhat meg.